למה המחדד

אוהב להיאבד?

 

למה המחק

תמיד בורח למרחק?

 

ולמה הדברים

הכי פחות שימושיים

תמיד נשארים

ולא מתייאשים?

 

ולמה כשלפעמים

יש לי שני מחקים

מיד צצים כל השאר

ולאחר זמן קצר

שום דבר לא נשאר?