בס"ד

הדמעות עומדות בגרון.

וזה כואב,

הדמעות עומדות בגרון,

רוצה לשפוך את הלב,

זה כואב לעצור

אני רוצה לשבור

מחסום שחור

בלב.

הדמעות הן לב שנמס

שבמציאות הוא מתמוסס,

זה קשה להבין

שלא הבנתי

זה קשה להפנים

שלא קלטתי

אני רוצה לשפוך את הדמעות

כמו את השיר

אני רוצה חזק לבכות

שיהדהד מקיר לקיר.

 

אני בוכה דרך היד.

וגם דרך העינים,

השאלה היא מה עכשיו,

יותר מקל לבכות בשניים.