תפארת רוזנברג

שאלות על יום לימודים מתסכל.

תיק אישי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה