תפארת רוזנברג

חיים בסרט דוסי

שאלות על יום לימודים מתסכל.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה