תפארת רוזנברג

לבית מבית

שום דבר לא יפגע בי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה