צייר קסום ואלמוני במכחול ובדרכים שונות עיצב שערך שחור חינני, גומות חן עדינות עיצב במבט חייכני את צלליתך ראה ראה בינות לאורה של חמה אחר דמותך, מכחול נהה דמות עלמת דרום תמה דמות אימפרסיוניסטית בברכת קוי האור עם זווית קלסיציסטית בלי שמץ של קור לימונים תחזיקי בידך, נקטפו עתה מן המטע והוא יחשוף את סודך כמבט שואל ומופתע בתערוכה רואה זו העלמה במסגרת קפאה על שמריה והשאלה אחת: כיצד שמרה על נעוריה?