אילו יכולתי לעלות בכתב כל זיכרונותיי

וואדי לא היה נותר מקום בניירותיי

להכיל את הגאות והשפל

אך טוב שהם כתובים

בכדי להזכיר שקראו הדברים

שלא אשכח לעולם

כי הייתי שם

פוסעת בשבילי העצב והשמחה ,

אשר מתוכם צמחתי והפכתי להיות אישה.

 

תשס"ד 9/12/2004