ובכן, אמרו נא ידידי,

האין יפים ומחייכים כמו חיי?

נשב כולנו סביב כוס של תה,

נחייך,נצחק,כולנו נהנה..

 

ובכן אימרו נא ידידי,

על מה ילון תמידית אדם

מדוע לנצח לא יהיה לו די?

חייכו נא חברי פועם חזק הדם בעורקיי !

 

נסוב כולנו סביב כוס של בירה,

נצחק מהחיים,נמזוג עוד אלכוהול

נשתה ונדבר בלי קץ על הבלים

עד כי נראה -השמש כבר האירה..

 

נסוב,נחגוג נא חברי,

סביב כוס משקה

נשמח היום! עכשיו!

עד מתי עוד נחכה?