אם היית מעז להביט בעיני, מה היית רואה?
אור המוות
נצנוץ כוכב מתכלה אי שם בתוך האינסוף.

בגדי מרופטים ומלוכלכים, שערי רטוב,
ידי ורגלי שבורות,
הלא תיתן לי לנוח מעט בחיקך?

אנא, נסיך קטן.

תן לי מעט מהרוגע והאור
מעט מן הבכי וחירות הציפור.

מן השקט שאחרי המבול הגדול

מן הידיים ההן ,שלא יתנו לי ליפול.