הנשמה עוד

מעט

מיותרת,

זמן סעודה.

 

ממרחק מתנגן

קולם

של נשמות

רבּות.

 

מבעד לחלון

הפתוח,

מתעטפת בשירה

זוגית

מלאת בקשות.

 

אוזני הדרוכה

מנסה

לזהות, קולי

לא נשמע.

 

מחשבותי

מזמרות ניגוני

בשני

קולות.