לעולם לא אפסיק לטבוע בתוך החושך בעיניים בתוך קלות המראה בתוך רעש הרוח המכה בי מכה אותי לעולם לא אנוח לעולם לא אסגור את הדלת, יצאתי ואיש לא חיכה לאמצני בזרועות פתוחים , וכבר נפנתי לחזור והדלת נטרקה אחרי