היונה הלבנה פצועה

את הכנפים גזזו בסכין מזוהמת

נוצותיה נתלשו מתוך האשמה

עיניה נוקרו מתוך הבושה

 

היונה הלבנה גוססת

מטלת על הארץ

כחפץ לו אין דורש

רפש הכלימה כיסה

את הגוף הנמק על אספלט .

 

היונה הלבנה כבר איננה

איש בשלומה לא דורש

זיכרון שנגוז זה מכבר מהמעין

תחושה שעזבה את הלב

 

היונה הלבנה עוד עפה

בלב יילוד נבואי

מתוך שד אימו ינק

צחור כנף וענף עוד בפיו