איש ועוד איש וחצי איש ואשה אחת

אשה אחת

אשה ועוד חצי

תלוי

 

אשה שהיא גשם

עם גשם

בתוך גשם

גשם של אנשים

או כוכבי לכת

 

אשה עם אישונים מרצדים

או כוכבים נופלים

 

אספמיא

או

אופוריה