נכונה אהבתי

לשבור רקיעים

לִכלות גבהים

לִגְלות

ולִחלות

ולִרעות רעועים

להפציעַ ימים

להתליא הדמים

ולראות

וללהוט

ולִכזוב עד אימים

קצת מרתיע, אכן

אך אמת לתומהים

אהבתי נכונה

עד אכון להַהין