תהום אל תהום

אלה משבריך. שנתת לי

יד חזקה, אלהית,

וכמו שני ילדים אבודים

עמדנו והבטנו והבטנו.

היה צבעוני שם בפנים.

כשהלכת נותרו רק

ידי שלי והדבר

לא נכנע עוד

לקווי הבפנים שנכפה לו.