עבורם נשארת הילדה

שעוד לא מבינה

שעוד לא ראתה

שעוד לא...

והפחד

הוא שתלכי לך.

והם יגידו,

"חכי קצת".

ואני יודעת שהם לא מעיזים להוסיף-

"עבורנו"...

ואני..-

מרגישה כאילו קורעת עצמי

מהם

כמעט ברוע לב

והם לא מבינים

הם לא רואים

שאני עושה זאת

 עבורם