האם אתה היית מצליח לחיות

לצד מישהו אחר?

תמיד?

אבל תמיד.

נסה לחשוב.

ביחד בבטן

בחדר

בבית הספר

ביישוב

אני לא מצליחה.

אולי זה בגלל

שאין לי בלב

מקום לאף אחד אחר.