הקצתי

נזכרתי פתאום

והנני

כתינוק

הרוכש לאיטו את מיומנויות

החיים

החלטתי היום

למחוק

מליבי

את כל הפחדים

שמצאו מקומם

בקרבי

ולנסות

לרכוש מחדש

את מיומנות חיי

לאתר את חברי הישנים

כי התגעגעתי

כל כך התגעגעתי

 

למילים