מתי הפסקתי לכתוב?

הרגשתי את המילים בורחות ממני
אולי זה לא הטבע שלי
לכתוב שירי אהבה

קשה לכתוב אושר
להתמודד עם המילים האלה-הזרות
אהבה...תקווה...
כאילו הכתיבה היא בכי בלבד

אולי לא הפסקתי לכתוב
התחלתי לדבר אליך
וזה כמו
לכתוב את עצמי