שה תמים הבאתי לך

קרבן שלמים ליפיך התם.

דמותך בשחם חצבתי לך

מזכרת עד לחיוכך החם.

דודאי שדי קטפתי לך

תשורה רכה לקטיפת שערך.

דם לבי שפכתי לך

להחזיר הסומק לחוורון מותך.