ולילה אחד שכבה

הדליק נרותיו בכיכר

ואיך נצחק יצחק ?

שלום נורה בגבך

הותיר שלולית אדומה

 

לנגב דמעת אומה

במורד הכאב והאימה

ואיך נבין רבין ?

מלחמת אחים מרצחת חיים

ומי יגאל עם שביר

מאספסוף עמיר ?

 

ואיך אסביר 

לפעוט הרך ולילדת הצמות

את משוואת הנעלם

חיי אדם
 נלקחים  בירי הדם
 

וכמה זמן

יידלק נר הנשמה

בלהבות מרצדות

כחול תקווה

 צהוב אבלות 

כתום אהבה

יבכה דמעות שעווה

למקשה

קשה מנשוא ?

חבר אתה חסר