עין אלמנות תדמענה מבוראן,

ויד יתומים תקצר משלום.

לב שכּולים יוותר כתהום,

והחיוך על פנייך, שקר וכזב?