סוכה
מבד סכך עיני
הבט
בדולח כוכבים
מתאווים
אל לטיפת
לולב
אהבתך

אתרוג אני
קליפה גסה
טומנת
ריח הדרים
ניחוח
יצועך

הדסים
עלים קטנים
של זיכרונות
מסתעפים
אל אלומת תשוקה
כרך
אני אתה

ערבה
עודני עורגת
ערבית מאוחרת
זמן עצר מלכת
ברימונים חיפוש
זוג גרגירי אושפיזין
מתעטפים ריגוש
ארגמן הכיבוש

© לימור דיין – כל הזכויות שמורות