מחר בבוקר אחד ה_תכנונים יצאו ב"ה לפועל:

נוסעים לאומן!!

החלטנו על זה לפני דקות מספר-ומה שקרה

הוא שמזמן לא קרה-

אחזה את אדישותי האיתנה התרגשות גדולה!

 

איני טיפוס ברסלבי במיוחד,ולא משוייכת לאף חסידות,

וגם לא ליטאית...אני משוייכת לעם ישראל בכללותו-

קצת מפה וקצת משם והכל למען שם ה´..מנסה לפחות.

 

איני יודעת רבות על רבי נחמן ותורותיו,

אוכל לגלות בקיאות מה בסיפור חייו ובסיפוריו,

ואף טיפה מים תורותיו,

והנה מחר-אזכה להתפלל על יד ציון קיברו,

ולבקש מה´ למען עמי בזכויותיו של הצדיק..

 

תמיד תהיתי על הנסיעות לאומן-וכי בארץ ישראל חסרים לנו קברי צדיקים ושריד המקדש כדי שנעזוב וניסע לניכר?

והנה גילגל ריבונו של עולמנו שדוקא אני-הקטנה שההינה להקניט את נושא היציאה והעזיבה מארץ הקודש בכלל ובפרט את הנסיעה לאומן,

שדוקא אני אשקיע שנה משנותי בנכר ואף אבקר ואשא תפילה בקברי צדיקים וגדולים (הבע"שט ועוד..) ולא רק שאבקר א-לא אכן אתרגש-

באמת שאני מתרגשת.

יה"ר..

שאזכה להיות תמה ונקיה מספיק לשאת תפילות עם ישראל

ושיתקבלו בברכה אצל אבא שלנו...