מילים: קאשירין
לחן: קירבה
(שיר מהרפרטואר של איבן
באראנוב)
תירגום לעברית: שמואל
ירושלמי

לנין עם המהפכה בלב -
איתו בנשמה כה רבות שרנו;
וכמה שימשיכו לשקר -
לא מפני שעל כַן עמד הוא!

טירוף, איבה - לא לפסלים הזמן!
לא משנה מה אז עליו אמרו -
לא סתם מנהיג של המורדים הפך,
היה של קרב למען הצדק סמל.

בו האמין פרולטריון,
ואלה, שבעם פוגעים,
עד היום בפראות משחירים,
שלו רעיונות בלתי-מנוצחים.

הריעו כאן ושם מתהומות:
"תראו אותו - הכל שנים האירו"!
אך מי ליכד פועל ואיכר
במאבק למען אחווה ודרור?!

ראיות-שוא המציאו אוייבים:
"הוא היה אכזר, לשקר ידע הוא"
אך העולם למרות הכל
הודה:  ענק, ענק הוא היה.

כל אותם חדלי-אישים,
צאצאי ויורשי גובסיק,
רק מי שמת העיזו להשמיץ -
וגם כעבור יותר מחצי-מאה...

כן, אחז בכם פחד חייתי -
לא מפני-זאת נשיפותכם הגברתם?
למנוע את שמו לדורות,
לא לתת מנוח אף במאוזוליאון!

התאכזר צולע שכלכם:
לטמון, לשכוח - הנה הוזים נאיביים!
כאן להיסטוריה של ארצי שנאה,
של קליקה דריסה על אובייקטיביות.

בעולם הציוני שולט ההון,
לו משרתות בובות רודפות-הבצע -
ומי שפעם בלנין ירה,
ואלה, שהוא בנה הורסים.

משתוללים באגרופים קפוצים:
"כל ששדדנו לא נשיב לעם!"
אך מרגישים בגוף, אינם טיפשים
של שנת 17 משב...

וכמה שינסו לכבות
אור מרדני של דוגמא רוסית -
חייתה, חיה, ולעולם תחיה
בניצחון-האמת אמונתו של לנין.