ההילה הזאת החלה

באור קטן שרצה להיות משהו אחר

לפרוץ דרך חדשה

להראות אור ישר

אור חודר מחסומים

משהו אחר

פלא

פלא עצום

וכל הסובב אותו אומר

ראו זה מה נאים מעשיו

מה יפים הליכותיו

הבה נדבק בו

ונהרות נהרות של אנשים

נשים וילדים

נוהרים ועורגים

אל האור הזה

אל הטוב הזה

אל האין סוף הזה

ומי יודע אם ישיגוהו.

"אין לו דמות הגוף ואינו גוף"

איננו רואים אותו

אך אורו חי בנו

נושם אותנו

מפיח בנו כל יום מחדש

"נשמה שנתת בי טהורה היא"

טהרה עצומה

לקדושה מעלה

"לא נערוך אליו קדושתו"

עצמה שכזו

באור אין סוף

"שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"