רק באה

אלף שנים הכרתיה.

רק שיחה

מאה שנים לא חדלנו.

רחוקה

מעבר להררי חושך ?

קרובה

שכנים הלבבות.

וכשפגשתיה-

אשה שלי,

ידיי

לופתות את מתניה,

ידיה

סביבי כרוכות.

ממאנות

ידינו מלהרפות,

והנה

תמו שנים של תהיה,

ומבראשית

שנות אור תזרחנה.

וחלף הכאב,

וחלפה דאוה,

והננו.

 

זכויות שמורות - יואל מצגר.