הרעש לא ישקוט, אם ידום

ואין עוד זכות להטילו בוֵטוֹ.

לא להתערב, מֲעַרָב איננו אני.

לי, רק

השקיעות היהודית, הסופרת

בכתב קדמוני

גם במותי, מילים

לי.

 

----------------------------------

ה' בשבט התשס"ז, סדנת כתיבה