שני משולשים מתחברים

בי.

כסופים,

על רקע לבן עם

שני פסים כחולים.

משולשים של

ארץ,

עמיות,

תורה.

 

לפעמים הם מתרחקים

מעצמם,

ממני.

בלתי ניתנים להפרדה.

 

לפעמים כשהם פוגשים

משולשים

ממקום אחר,

הם מתחילים לדבר,

בוערים מאהבה.

 

ואני לא מבינה

איך אפשר להיות

משולשים

בלי ארץ

ובלי תורה?

 

שני משולשים מתחברים

בי,

מגינים,

בלתי ניתנים להפרדה,

בוערים מאהבה.