ושוב אני צריכה ללמוד
והפעם הבגרות היא בתנ"ך
זה מתסכל אותי מאוד...
אז אולי אני אברח?

בבית - הספר רק לומדים
אין שם שום כיף בכלל
מי צריך ת'לימודים?
הכל כל-כך מבולבל!

_____________
יש היום בגרות...