כולנו עזמי בישארה!
הקץ, לרדיפות פוליטיות ולהסתה.
כולנו עזמי בישארה!
עזמי הִנו קורבן עלילת-דם מכוערת;
כלום תקופת האפרטהיד לא הסתיימה?

כולנו עזמי בישארה!
ההשתלחות הגזענית לא תעבור.
כולנו עזמי בישארה!
הכל להתאחד להגנה על הדמוקרטיה ועל הצדק;
את השנאה לאחר מן השורש לעקור.

כולנו עזמי בישארה!
הקץ לנסיונות הנואלים להעליל עלילות-שוא.
כולנו עזמי בישארה!
הוא בין המנהיגים האמיצים ביותר בארצינו;
אחד הבודדים ששופכים את כל האמת בעֵיניֵ מֶשַנְאָיוְ.

בעיני השלטון הישראלי צונן, מה שעזמי תומך במדינת כל-תושביה;
מה שהוא בעד דמוקרטיה אמיתית.
כולנו עזמי בישארה! קחו את ידיכם ממנו!
חֳדַל הרודנות הציונית!

כולנו עזמי בישארה!
הרדיפות נגדו, הִנן כלי לחבל בערביי ישראל.
כולנו עזמי בישארה!
די בו שפטים לחולל!