למי שייך הלחם?
למי הפירורים?
מי נהנה מהעושר?
מי מרְקִיקִים?

לעניים נותרה רק פת מעוּבֶשֶת;
פרוטה שחוקה תחסר בכיסם.
האדונים סובאים ושוטפים ביין;
אך העבדים מופקרים לנפשם.

אך יבוא היום בו הכל יָקִיצוּ!
בו העולם כולו יסתער במהפכה.
אז המעסיקים את רוחם ישפילו;
העבדים של תְמול יבנו מחר של תקווה!