ההויה זועקת ומתפללת גלו אותי עם ישראל,גלו אותי התורה זועקת "שובו אלי" ואנחנו לא שומעים זאת אנחנו אוטמים את אוזננו וזה חוסם את הדרך לנשמתינו! יש ללמוד תורה! והרבה! ומתוכה באה הרוח לחזרה בתשובה הנפש מתעדנת, הנשמה מתעצמת כן! "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף" אנחנו רוצים לדבוק בך הקב"ה אנחנו רוצים ללמוד תורתך לשם תורה! אנחנו רוצים לדבוק בך בכל מאודנו אנא תעזור לנו ותביא משיח צדקנו והוא יגאלנו באמת ובתמים! הקב"ה פונה אני אליך סתם בתור יהודי פשוט וקטן ונבזה ונכלם וחוטא אני מבקש ממך אנא חזק את עמך ישראל כל אחד רואה שבזמן הזה אנחנו צריכים חיזוק והנה באתי לפניך לבקש ממך שתיתן לנו אותו בכל כוחנו וכך נדבק בך באמת ובתמים כיון שאנחנו עמך ישראל אותך אוהבים מעריצים, מקדישים, ממליכים...