אל נא תאמר לי מאום,

כי מה שתאמר זה לא כלום.

מה שתגיד נאמר,

על ידי אחרים זה מכבר.

          על כן אל תכתוב לי מילים,

          אשר כל כך רצויות.

          אל תכתוב ככה סתם,

          היות והכל כבר נרשם.

אך כשאתה כאן עמי,

כך סתם תחזיק בידי.

ואל תאמר לי יפה,

כי אז תהיה זו בדיחה.

          רק תאמר; רוצה לחבקך,

          כמו כן רוצה לנשקך.

          ואזי בתוכי גם אדע,

          שגבר אתה לאישה.

12.9.69