היעד כיפת ההצלחה.

שאיפה,

נשיפה,

כאב חד בחזה.

כף רגל נוגעת לא נוגעת בריצפה,

רוצה לעוף.

גרביטציה.

נופלת.

היעד כמו קו האופק רק הולך ומתרחק.

המירוץ נמשך,

עד

לאבדון.