ככה הייתי קרוב

הוא אומר

ככה

ולא

והצלחתי

את מבינה ?

איזה מאבק

שיידע לו

וזהו

מתרפקת עליו כמו דובשנית

שסבתא

שהיתה שמה

גם אתה רוצה ?

מה זה משנה ?