מגשש

אחר תרומות גדולות

בפחי האשפה בשדרות

ירושלים

שנים ארוכות

שילחתי על פני

המים

לחמניות סהר קטנות

בעטיפות מתנה

צבעוניות

כעת חוזרות לי

גולגולות

משייטות

מאווששות חרש

במורדות הנהר

מגען בנוזל החמים

האפרפר

מעביר צמרמרות

במעבה העורף

נרות קטיפה

דלוחים בעיניהן

והן מחייכות

למה מה מצאת ?