אקח לי סירה

אשוט לתוככי הגלים

אלחם בגבהים

אשתה מים מלוחים.

ורחוק רחוק

היכן שפיסת חול כבר לא נראית

במקום ההוא ששחף לא מקנן

שם אחתוך ואשחרר את העוגן

אזנק למים

ואחכה

לסערה שתבוא