...ותחילה אפתח בהתנצלות. כי כל זה נגלה לי בשמשת החלון. משתקף ראיתי את הים ואלפי גליו מנצנצים שובבים, נחפזים נעים בהתמדה כסוּפים כוספים ועושים אותי תאבת - היַם והנצח.