נוּגַה אפילת הצללים

לתוכה עַמְקוּ מחשבותיכם

מפוררות לרגבי-מילים

את אשר לא הוא לכם

 

הַסירו הלוט, קִרעו מסיכה

חִשְפוּ פנים, עיניים

מדוע תעטו שַׂלְמַת חשיכה

בחוּשכם לנעוץ ציפרניים?

 

בכלוב חיוכים צופני-ארס

ולטיפות עכורות בזדון

חַלְשָה נַאַקָה, העלתה חרס

נמוגה בשאוג ההמון