נמל התאהב בנמלה

ביחד חיו על אי עם תפוח,

ובלילות הייתה נצמדת אליו  חזק

ולא מרפה

ואומרת לו עד כמה אהבתם חזקה

שנשמותיהם קשורות שאף אחד לא יפריד

לא אלוה ולא הרוח, שרק לצידו, היא מוכנה לנוח

והוא, בכה לה דימעה עטף במשאלה ושם לה ככר

כך העבירו את לילותיהם וימיהם כי אין יותר יפה ממין שמצא את מינו

 

נמלאתי אהבה למשמע סיפור הנמל והנמלה

אני מאחל להם רק אושר ,ושמחה.