בס"ד
תבכה!
לא ראיתי בית בתפארתו
לא פגשתי אחיך בצעירותו
או עם הדר לבטח במכורתו
זקן דועך שהיה עז בצעירותו
עץ חזק וגא שבא יומו וסערתו
איכה אבכה??
ובית ראיתי רק אחר שנחרב
ופגשתי אחיך אחרי הקרב 
הדר אחיי בתפוצות חרב
זקניי כולם קמלו בשרב
ועצים אינם זה זמן רב
אשמח!
בבית ההריסות בו דרתי
בזקן הקמל שככה זכרתי
בעם השפל שאיתו נמכרתי
באח שכזה היה טרם בגרתי
ובחומם של העצים שהבערתי
בעולמי שאוהב ואחר לא הכרתי