"אולי זו תצפית מפתה להפוך לגוש של מלח

עם כוח מינרלי

להשקיף בעיניים ריקות על מפעל האשלג

והפוספאטים אפילו אלף שנים" (דליה רביקובי'ץ)

 

"ותבט אשתו מאחוריו ותהי נציב מלח" (בראשית יט, כו)

 

אל תביטי לאחור האוויר עודנו מסוכר בטפטופי תום

זוהרי אמת נושקים את המצח –  הקור קרב.

אל תביטי לאחור אמצי את האופק השביר אל תוכך,

את שביל העפר המקדים פנים, שושני אש

נופלים משמיים

בניינים  נושקים לתהום  ה בהו אל תביטי לאחור בואי!

נטשי את הנעליים,

את השייכות,

את הדופק הרך ,

אין שעון למילים.

אין מעוף לנעשות,

אל תביטי לאחור

הריסות, הריסות, הריסות.

השליכי את גופך בין גליו

הטילי הווי תך

מצוק מקומך,

אל אופק קימוריו.

אל תביטי לאחור ! אנא ,

פנימה, לצדך

תני לזרם הדמעות להיות

המלח היחיד

הזרוע במרקמי

קיומך.