לג'.

הפרח שהיית

חסר גבעול

חסר גבול

חסום

עורקים עולים על

גדותיהם

פיצוץ בצומת

הבירה

אין איתך עלים

אין בך כותרות.