..."וכיפר על דמו וכיסהו בעפר"

(אחרי מות יז´ יג´)

 

 

השמים מביטים בי

בקורטוב של נחמה,

שולחים אלי

,ניצוצות אהבה

דרישת שלום

עם כוכביהם.

,רקיעים יודעים על חטא

אשר לא שומר איש שנת אחיו

 

ואחי,

פרם כפתורי האיפוק

וכל קרביו נשפכו לידי

ואני,

מתוך יגוני כי רב

כיסיתי על דמו

ועורקיו.