כל האהבות

 


כל האהבות על כוכבנו-

על זרמי אוויר בלתי נראים ישוטו,

כעננים אשר מעל ראשנו- המצווים

על שכחה וימותו.

האהבות:

כחיות טרף השבות אל היער,

המתנתקים מהאדם והמריחים

עם ראש מתוח,

בטרם המוות יקפיאם.

את האהבות אשר יישאו

עסיס השורש, החמה לעלים,

או כפלומת שיער של נערה,

אשר בקלילות תשייט כלפי השחקים.

כל האהבות, הו מה רבות הן!

לפחות עודנה קשה האדמה,

מעליה תדיר שירת הטבע-

אומרת הטיפשה באהבתה עקבה

כאותו ענק אשר דרך עליה,

בהיותו שיכור וכאשר יתעורר-

אזי יבין!

בתוכנו תתעורר ותצמח כה חזק

בזמן עבר, כעת, מעבר לזמן:

ותרצין!

מעבר לנו זמן האהבה,

כל האהבות..

כולן!

 


                                              15.4.06