היא כתבה לי-

שלום

ואני הצטערתי.

היא הסבירה:

הרגשתי שאנחנו חברות רק לעת צרה.

והיחס...

את פגעת בי

ונפגעתי.

היא כתבה לי-

שלום,

ואני הצטערתי.

שאלתי,למה?

והיא הסבירה.

למרות שהיא עזרה לי-

והיא ידעה.

למרות שאני עזרתי לה-

היא עזבה.

היא כתבה לי-

שלום

ואני הצטערתי.

 

(שבט תשס"ה)