הגשם הראשון,
היורה,
ירד הלילה.
השמיים בוכים.
בוכים עליה,
על מתת.
השמיים בוכים.
גשם זמן רב לא היה,
דווקא הלילה.
דווקא הלילה השמיים בוכים.
כמה מוזר זה נשמע,
אבל זה נכון.
השמיים בוכים,
עליה,
על מתת.

 

(י"ד תשרי תשס"ו)

לאחותי גיסתי, מתת רוזנפלד-אדלר שנהרגה בי"ג תשרי תשס"ו, בטרמפיאדה בגוש עציון.