כמו אלכוהול

או מנת סם יומית

התמכרתי

לתלות

להזדקקות לי

למחוייבות

ולצורך שלך הבלתי נשלט

למצוא אצלי מקלט

התמכרות

כמעט טוטאלית

להסתבך

ולהמשך

אחרי בעיות

בלתי פתירות

או לקיחת אחריות

על דברים

שגדלו וחזקו ממני

מכורה

שאינה אנונימית

הלא אני מודה

זאת אני

מכורה 

לחוזק ולעצמה

שבקעה ממני ללא הבחנה

בשבילך

רק לך

הרי אף אדם אחר

לא שאב ממני

את אותם כוחות

שאב עד שאזלו

ונסוגו

אחור