לפניך אהובי

לא ידעתי גבר

ידעתי מלחמות עם עצמי

שתמיד יצאתי בהם מנוצחת

הוצאת אותי מהבועה האטומה שלי

שהיתה תמימה

ספק נאיבית

היה בי משהו ילדותי חסר גבולות

לא פלא שעיניי נצצו

בפעם הראשונה שפגשתי בך

ראיתי הרבה מבטים בחיי

גם יופי וחכמה

של בחורים שנפלו לרגליי

ודרכתי עליהם

נשמתי חיפשה משהו אחר ושונה

שלא מצאתי במגע סתמי

של נשיקה חטופה

אתה היחיד שיכלתי ללכת איתו רחוק

שהכנסת את ידך מתחת לחולצתי הדהויה

ומצאת שם הרבה יותר ממגע

נגעת בלבי

גופי הוא לך אחת מהדרכים

 לחדור אל עוצמות נפשי

ואתה עושה את זה

באופן שונה מכולם

כי אתה שלי בכל מובן