על כתם, לא בוכים

בכתם, לא בוהים

כתם הוא כרסום

של היסודות

לכלוך בתוך כל השלמות

נטע זר בטוהר.

מילה כל כך קטנה

עם משמעות כה רבה

שתי הברות שמכילות את הכל

כ תם

פצע שלא נגלה.

חוסר בתוך ה-כל

גלמוד הוא

וחסר כל חן

פתוח כפה צועק!

מנסים למחוק

לטשטש

במקום פשוט לתת לו להיות

הכתם שהוא.

 

כי גם בו יש יופי.