כשטיפות של אבק זולגות על מצחי היבש כשבשפתיי הסדוקות להוציאך מאין אבקש אלך לי אל גבעת הלבונה ואעמוד דומם מתעורר לפני שהשמש יודעת שצריך לזרוח מתנהל בעצלתיים בין קולות רוטטים ורוח המדבר לוחשת ביובש על פניי את שמך -- אייך?